Brabantse regio’s en gemeenten hebben in 2014 en 2015 afspraken gemaakt over het detailhandelsbeleid In detailhandelsvisies hebben ze afspraken gemaakt over onder andere:

  • Compacte winkelgebieden en minder winkelleegstand.
  • Perifere detailhandel.
  • Per saldo geen vierkante meter winkelruimte erbij.
  • De regionale afstemming van gemeentelijke winkelplannen.

Steeds meer winkelruimte in het centrum krijgt een andere functie. Lege winkels worden steeds vaker herbestemd tot woningen of voor maatschappelijke en culturele functies. Deze nieuwe functies vergroten de toekomstbestendigheid van het centrum. In de middelgrote gemeente zijn de problemen met betrekking tot leegstand groot. De provincie ondersteunt deze gemeenten bij de transformatie van hun binnensteden.

De afgelopen jaren heeft de provincie de gemeenten geholpen om samen de problemen in de centrumgebieden aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn het kennisprogramma Samen Hart voor de Zaak, de Leergang detailhandel en werkexcursies aan de centra. Hierbij heeft kennisdeling centraal gestaan, maar ook het vergroten van de bewustwording van de problematiek en versterken de samenwerking in de regio.