Deze video gaat over Kracht van Brabant: Ons water in balans

Het roer om

In Brabant zijn we gewend om altijd genoeg water te hebben. Lang had het waterbeleid vooral als doel om wateroverlast te voorkomen en water zo snel mogelijk af te voeren. Op dit moment weten we beter. Het wordt steeds duidelijker dat we ook regelmatig last hebben van te weinig water. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 drukken ons met de neus op de feiten: de natuur in Brabant verdroogt. Dat komt door klimaatverandering en door de hoeveelheid grondwater die we uit de grond halen voor drinkwater en bedrijfsprocessen. Maar ook doordat het water dat valt te weinig kans krijgt om de grond in te trekken. Het gebruik en de aanvulling van grondwater zijn daardoor niet meer in balans. Dat is zorgelijk, want we hebben dit grondwater nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Elke druppel telt. We moeten die waterbalans dus weer zien te herstellen.

Het is dus duidelijk dat het roer om moet: we moeten zuinig zijn op ons water en de bodem. Samen met andere overheden, Brabanders en Brabantse ondernemers werkt de provincie Noord-Brabant aan het terugbrengen van de balans tussen gebruik en aanvullen van grondwater. Want we moeten dit samen oplossen. Gelukkig zijn hier al vele mooie voorbeelden van in Brabant.

Bedrijven veranderen mee

In het Brabantse Laarbeek is bijvoorbeeld een innovatief project afgerond om water op te vangen en vast te houden. Zo spelen gemeente, provincie en waterschap in op wateroverlast en watertekort. Overtollig regenwater van het naastgelegen bedrijventerrein wordt onder de provinciale weg met stuwtjes naar de waterberging geleid. Op die manier loopt dit waterbergingsgebied in natte periodes vol en houden ze op het bedrijventerrein droge voeten.

En op bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg stimuleert de provincie bijvoorbeeld de samenwerking tussen verschillende bedrijven op het gebied van hergebruik water. Water dat bij de ene fabriek vrijkomt kan bij een andere fabriek misschien nog gebruikt worden. Niet elke fabriek heeft dezelfde kwaliteit water nodig. Door deze bedrijven met elkaar te verbinden is er minder grondwater nodig en dat draagt bij aan minder verdroging in Brabant.

Ook boeren kunnen meehelpen om verdroging tegen te gaan. Bijvoorbeeld met slim waterbeheer, zoals het op tijd aftappen en aftakken van ‘grote waterstromen’, zoals rivieren. De boeren bewaren het zoete water op hun erf. Ze kunnen dat weer gebruiken in drogere tijden. Een druppelirrigatiesysteem is ook een goed hulpmiddel. Het zorgt voor minder verspilling van water. De bewatering gebeurt onder de grond, dichtbij de wortel van de plant. Hierdoor krijgt het water geen kans om boven de grond al te verdampen.

Samen slim omgaan met water. Dat is de kracht van Brabant.

Lees meer over de aanpak van de provincie in het Regionaal Water en Bodem Programma.