En dat begint met inzicht: hoe meer meetstations er zijn, hoe beter de luchtkwaliteit kan worden gemeten. Vandaar dat de provincie investeert in 1 vaste en 2 roulerende meetstations, in aanvulling op de 12 bestaande meetstations. Het extra vaste meetstation staat in agrarisch gebied in Bernheze. De 2 roulerende meetstations zullen gedurende 5 jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit meten. Gemeenten en burgerinitiatieven kunnen hiervoor een suggestie doen. Deze samenwerking tussen Provincie, Rijk, gemeenten en inwoners zorgt voor meer inzicht in de luchtkwaliteit op verschillende plekken in Brabant.

Wat en waar meten de luchtmeetstations?

De vaste en mobiele luchtmeetstations meten ammoniak, vluchtige organische stoffen, stikstofdioxide en fijnstof. Metingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie; door langere tijd op één plek te meten, kunnen verschillen in meteo-omstandigheden (windrichting, weersomstandigheden) worden uitgemiddeld. Dat geeft een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit.

De mobiele luchtmeetstations staan tijdens de 4e meetperiode van juli 2023 tot januari 2024 in Engelen en in Gilze. De resultaten van de metingen in Engelen en Gilze worden in februari 2024 verwacht. Het meetverzoek in Engelen is gedaan door bewoners van Engelen. Het dorp Engelen ligt nabij de A59 en in de nabijheid van enkele industrieterreinen. Hierdoor maken sommige bewoners zich zorgen over de luchtkwaliteit. De bewoners willen graag inzicht in de luchtkwaliteit. De gemeente Gilze en Rijen heeft het verzoek ingediend voor een mobiel meetstation in Gilze. Dit vanwege de directe ligging aan de A58 en de nabijheid van de militaire luchthaven. 

Onderdeel van Het Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Akkoord is in het leven geroepen om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen het Rijk, de provincies en een groot aantal gemeenten. Het streven is een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Landelijk doen alle 12 provincies en 87 gemeenten mee. In Brabant zijn er 24 gemeenten aangesloten. Kijk of uw gemeente ook deelnemer is aan het Schone Lucht is Akkoord.

Met de extra meetstations geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan twee moties van de Provinciale Staten: de motie Gezonde Lucht en de motie Meer Meetpunten voor Brabant. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) doet het beheer en onderhoud van de twee semi-mobiele meetstations. De meetstations voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden om betrouwbare luchtmetingen te doen.