En dat begint met inzicht: hoe meer meetstations er zijn, hoe beter de luchtkwaliteit kan worden gemeten. Vandaar dat de provincie investeert in 1 vaste en 2 roulerende meetstations, in aanvulling op de 12 bestaande meetstations. Het extra vaste meetstation staat in agrarisch gebied in Bernheze. De 2 roulerende meetstations zullen gedurende 5 jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit meten. Gemeenten en burgerinitiatieven kunnen hiervoor een suggestie doen. Deze samenwerking tussen Provincie, Rijk, gemeenten en inwoners zorgt voor meer inzicht in de luchtkwaliteit op verschillende plekken in Brabant.

Wat en waar meten de luchtmeetstations?

De vaste en mobiele luchtmeetstations meten ammoniak, vluchtige organische stoffen, stikstofdioxide en fijnstof. Metingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie; door langere tijd op één plek te meten, kunnen verschillen in meteo-omstandigheden (windrichting, weersomstandigheden) worden uitgemiddeld. Dat geeft een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit.

De mobiele luchtmeetstations staan tijdens de 3e meetperiode van januari 2023 tot juli 2023 in Prinsenbeek en in de Graspeel. Buurtbewoners in Prinsenbeek (gemeente Breda) hebben gevraagd om de luchtkwaliteit te meten vanwege o.a. de nabijgelegen snelweg A16 en diverse spoorlijnen. Het mobiele meetstation in de Graspeel in de gemeente Maashorst blijft nog een half jaar langer op locatie tot juli 2023. In de Graspeel is de concentratie ammoniak, die gemeten is, 2 keer zo hoog in vergelijking met andere luchtmeetstations in soortgelijke landbouwgebieden van het landelijk meetnet luchtkwaliteit (Vredepeel, Wekerom, Zegveld). Door een jaar lang te meten, komen alle windrichtingen aan bod en is nog preciezer te bepalen wat de gemiddelde immissieconcentratie ammoniak is. De gemeten concentratie ammoniak is niet schadelijk voor de volksgezondheid. Wat betreft de gemeten concentraties fijnstof, stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen (VOS) zijn er in de Graspeel geen bijzonderheden te zien.

Onderdeel van Het Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Akkoord is in het leven geroepen om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen het Rijk, de provincies en een groot aantal gemeenten. Het streven is een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Landelijk doen alle 12 provincies en 87 gemeenten mee. In Brabant zijn er 24 gemeenten aangesloten. Kijk of uw gemeente ook deelnemer is aan het Schone Lucht is Akkoord.

Met de extra meetstations geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan twee moties van de Provinciale Staten: de motie Gezonde Lucht en de motie Meer Meetpunten voor Brabant. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) doet het beheer en onderhoud van de twee semi-mobiele meetstations. De meetstations voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden om betrouwbare luchtmetingen te doen.