Deze video gaat over Investeringen in innovatieve mkb

Het innovatieve mkb maakt een belangrijk deel uit van ondernemend Brabant. Corona zorgt voor veel onzekerheid en gebrek aan financiële middelen. Daardoor zijn veel projecten stil komen te staan, terwijl ze juist heel erg belangrijk zijn voor onze toekomst en maatschappij. Denk hierbij aan innovaties binnen de zorg of rondom het klimaat en de energietransitie. De provincie Noord-Brabant zet zich in om het innovatieve mkb door te laten draaien. Samen met het Rijk wordt er €45 miljoen geïnvesteerd in het innovatieve mkb in Brabant. Zo wordt ook nu de werkgelegenheid behouden en valt de ontwikkeling van technologie, innovatie en kennis niet stil door de coronacrisis. Dat is de kracht van Brabant.

Versterken groeikansen start-ups en scale-ups

Waar Brabant een goed start-up ecosysteem heeft ontwikkeld, is er voor het aantal scale-ups dat hieruit volgt nog altijd veel ruimte om te groeien. Door langetermijninvesteringen te doen en ondernemingen beter te volgen in hun groei, kunnen meer ondernemingen doorstromen naar een volgend level.
“Brabant is de groeimotor van de Nederlandse economie. Door de coronacrisis komt de doorontwikkeling van innovatie en technologie onder druk te staan, dat mag niet stilvallen”, aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling). “Kansrijke bedrijven hebben perspectief nodig om te kunnen blijven investeren, dat verdient onze ondersteuning. Zo blijven we in Brabant werken aan het verdienvermogen van morgen en overmorgen.”

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Deze financiële steun wordt momenteel beheerd en verdeeld door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De BOM staat voor impactvol groeien in Brabant. Deze organisatie denkt mee met vernieuwende ondernemers en oplossers van maatschappelijke vraagstukken. Vaak voorziet de BOM in een kapitaalbehoefte: vanuit fondsen die ze beheren en de financiële mogelijkheden die zich vanuit hun netwerk aandienen. Brabant en het Rijk investeren nu dus ieder €22,5 miljoen in de BOM en indirect in toekomstgerichte technologie, innovatie en kennis binnen het mkb van Brabant.