Hier worden basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 door middel van nagebootste praktijksituaties zich bewust van veiligheidsrisico’s én oplossingen.

Risico’s herkennen

Eenmaal binnen lopen zij door een wijk die zo echt mogelijk lijkt. Door zelf te doen en te ervaren, leren zij risico’s herkennen op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Maar bovenal leren ze, vanuit een veilige omgeving, hoe zij in deze situaties moeten handelen. Dat doen ze met interactieve veiligheidsscenario's.  Over o.a. brandgevaar, risico’s van internetgebruik, verkeersveiligheid, risico’s van alcoholgebruik, effect van groepsdruk en pestgedrag en contact leggen met hulpdiensten. Levensechte ervaringen veranderen hun kijk op risico's. Dat geeft jongeren het zelfvertrouwen om- als het erop aankomt- de juiste beslissingen te nemen.

Herbestemming Dongecentrale in Geertruidenberg

Het is een initiatief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in samenwerking met provincie Noord-Brabant, de brandweer, politie, GGD, GHOR, Waterschap De Brabantse Deltaen RAV. Op deze manier krijgt de Dongecentrale in Geertruidenberg, waar de provincie mede eigenaar van is, een mooie herbestemming als dé ontdekfabriek voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. 

Samen werken aan een weerbare overheid én een weerbare samenleving door kinderen hier al vroeg bij te betrekken. Dat is de kracht van Brabant.

De Kracht van Brabant

Een fabriek om gevaren veilig te ontdekken