Deelnemen

Wie kunnen een project inzenden voor De Brabantse Stijlprijs 2021?

Iedereen krijgt de kans om projecten in te zenden. Denk aan onder andere initiatiefnemers en bewoners van nieuwe woonvormen, maar ook professionele partijen zoals woningcorporaties, ontwikkelaars, gemeenten en zorginstellingen. Uitgesloten van deelname zijn betrokkenen bij voorbereiding en organisatie van de Brabantse Stijlprijs 2021, juryleden en de provincie Noord-Brabant (leden GS en PS en ambtelijke organisatie). Zie voor de inzendingsvoorwaarden: Reglement artikel 4.1 en 4.2.

Welke projecten komen in aanmerking?

Voor deze editie van de Stijlprijs is de provincie op zoek naar vormen van wonen die net even anders zijn en inspelen op de behoeften van deze tijd. Initiatieven waar samen – leven een belangrijke rol speelt en waarbij iedereen kan meedoen. Betaalbaar en met oog voor omgeving en medemens. Denk aan groepswonen voor ouderen, woningen waar een mantelzorger bijvoorbeeld in huis woont, huisvesting voor pleegkinderen, tijdelijke woningen in lege panden of met een woongroep klein wonen in eigen tiny houses. Plekken in Brabant waar een enorme passie zorgt voor een bijzondere vorm van wonen met elkaar en waar extra aandacht zorgt voor een echt thuis. Zie voor het profiel van de Brabantse Stijlprijs 2021: Reglement artikel 3.1.

Gaat het om recente projecten en moeten ze ook al gerealiseerd zijn?

Voor De Brabantse Stijlprijs 2021 komen projecten in aanmerking die afkomstig zijn uit de periode na de vaststelling van de Woningwet 2015.
Met ‘afkomstig’ wordt bedoeld dat uw project is gerealiseerd tussen 2015 en 2020 of het moet in aanbouw zijn.
Met ‘in aanbouw’ wordt bedoeld dat het hoogste punt van het gebouw bereikt is. Projecten ‘in aanbouw’ zijn zover gerealiseerd dat de jury een oordeel kan vormen over het eindresultaat, dit ter beoordeling aan de jury. Bij elk project dat u indient, vermeldt u de maand en het jaar waarin de bouwvergunning is verstrekt. Zie voor de voorwaarden voor inzenden: Reglement artikel 4.3.

We willen ons project, waarvan de woningen in de fabriek gereed gemaakt worden en eind februari 2021 op locatie worden geplaatst, graag indienen. Maar in het reglement staat geen datum bij projecten ‘in aanbouw’. Kunnen we toch mee doen?

U kunt een inzending doen, echter het is aan de jury om te bepalen of zij een oordeel kan vormen over het eindresultaat. In uw inzending kunt u informatie toevoegen op grond waarvan de jury zich dit oordeel kan vormen. Zie voor de voorwaarden voor inzenden en inzendingen: Reglement artikel 4.3 en 5.1.

Ons project is in de afrondende fase van voorbereiding en is deels wel en deels niet fysiek op locatie zichtbaar. Als de aannemer met het fysieke deel start in februari 2021, kunnen we dan toch mee doen?

Zie hiervoor de antwoorden op de voorgaande vragen.

Moeten in te dienen projecten in Brabant liggen of mogen ze ook daarbuiten liggen?

De Brabantse Stijlprijs is een provinciale prijs voor omgevingskwaliteit in Brabant. Alleen projecten in de provincie Noord-Brabant komen in aanmerking voor deze prijs. Zie voor het doel van de Stijlprijs: Reglement artikel 1.

Is het mogelijk om meerdere inzendingen te doen?

Ja, dit is mogelijk. Wel moet elk project apart worden ingezonden en elke inzending moet voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Inzenden

Hoe kan ik inzenden?

U kunt uw project inzenden door het inzendformulier in te vullen en de verplichte documentatie via dit formulier te uploaden. Het inzendformulier is te vinden op brabant.nl/stijlprijs. Uit welke onderdelen dit formulier bestaat kunt u nalezen op deze website onder ‘inzendproces’. Na het uploaden van de verplichte documentatie verstuurt u het inzendformulier en is uw inzending definitief. U ontvangt een bevestiging en een kopie van uw inzending. Zie voor de beschrijving van het doen van een inzending: Reglement artikel 5.

Welke documenten zijn nodig om een inzending te doen?

Uw inzending bestaat uit het inzendformulier en de verplichte documentatie. Het inzendformulier is te vinden op brabant.nl/stijlprijs. De verplichte documentatie bestaat uit 4 onderdelen:

  1. een toelichting op het project
  2. een verbeelding van het project
  3. een foto van het project en
  4. een filmpje over het project.

Zie voor de beschrijving van het doen van een inzending: Reglement artikel 5.

Tot wanneer kan ik inzenden?

U kunt tot en met vrijdag 12 februari 2021 uw project(en) inzenden. De inzendtermijn sluit die dag om 12.00 uur. Zie voor de sluiting van de inzendtermijn: Reglement ‘administratieve bepalingen’.

Wat gebeurt er met mijn inzending?

Uw inzending wordt samen met alle andere ingediende initiatieven gepubliceerd op deze website. Met het indienen van uw project(en) geeft u aan bereid te zijn om mee te werken aan publicitaire activiteiten in het kader van De Brabantse Stijlprijs 2021 ten behoeve van het delen en verspreiden van kennis. Zie artikel 4.8 van het reglement.

Beoordeling

Hoe is de jury samengesteld?

Met de editie 2021 van de Stijlprijs wil de provincie Noord-Brabant impact en effect realiseren rond de specifieke woningbouwopgave uit het provinciale actieprogramma ‘Nieuwe woonvormen en zelfbouw’. De Brabantse Stijlprijs 2021 kijkt met een brede blik naar deze actuele en urgente woningbouwopgave. Het is zowel een sociaal maatschappelijke als fysiek ruimtelijke opgave. Hierbij is het belangrijk om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Maar ook snelheid van bouwen en welzijn, gezondheid en zorg revelante aspecten zijn. Daarom bestaat de jury uit de expertises ruimtelijk ontwerp, economie, duurzaamheid, wonen en gezondheid & zorg. Voor de samenstelling van de jury, zie Reglement artikel 6.2 en brabant.nl/stijlprijs. Mieke Reynen van het Institute for Positive Health neemt in de jury de plek over van Stannie Driessen.

Hoe beoordeelt de jury de inzendingen?

Elk project wordt beoordeeld aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. De criteria zijn in willekeurige volgorde in dit artikel opgenomen en de jury geeft een integraal oordeel. Zie voor de criteria: Reglement artikel 7.

Prijzen

Wat kan je winnen met de Stijlprijs 2021?

Inzendingen van De Brabantse Stijlprijs 2021 maken kans op een juryprijs en een publieksprijs. De juryprijs is een speciale trofee, ontworpen door kunstenaar Simone van Bakel, die wordt uitgereikt aan het project dat volgens de jury het beste voldoet aan de criteria van de Stijlprijs 2021. De publieksprijs is een geldbedrag van € 2.500. Deze prijs wordt uitgereikt aan het project dat de meeste stemmen krijgt van het Brabantse publiek.

Corona

Welke invloed heeft de coronacrisis op de uitvoering van de Stijlprijs?

De Brabantse Stijlprijs 2021 wordt tijdens de coronacrisis uitgevoerd. Hierdoor kan de uitvoering anders verlopen dan vooraf gepland. Als de jurybijeenkomsten en de locatiebezoeken als gevolg van corona niet door kunnen gaan, wordt de Stijlprijs doorgeschoven in de tijd. De provincie Noord-Brabant zal hierover communiceren via brabant.nl/stijlprijs. Zie artikel 3.3 en 3.4 van het reglement.

Contact

Veelgestelde vragen