Voorzitter van de jury is Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen van de provincie Noord-Brabant. Secretaris van de jury is Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal.

 

Marijke Voermans - stedenbouwkundig ontwerper gemeente Eindhoven

Als jonge stedenbouwkundig ontwerper zet Marijke Voermans haar eerste stappen in Eindhoven. Zij werkt nu ongeveer 2 jaar bij de gemeente Eindhoven, waar ze graag nieuwe energie binnen brengt. Stedenbouw gaat voor haar verder dan enkel een mooi ontwerp: een ontwerp is een middel om condities voor het stedelijk leven te verbeteren. Deze visie ontwikkelde zich tijdens haar studieperiode aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar ze haar bachelor Bouwkunde en master Architectural Urban Design and Engineering heeft behaald. Tijdens haar afstudeeronderzoek in Porto, ‘Planning for Young Families in the City’, richtte zij zich op het onderzoeken van het stedelijk leven van een specifieke doelgroep: jonge gezinnen. Daar heeft ze ervaren dat we zelfs van kinderen van 8 tot 12 jaar veel over leefomgevingen kunnen leren! Uiteindelijk gaat het er om dat mensen aangenaam kunnen leven. Haar missie als stedenbouwkundig ontwerper is het faciliteren van die aangename leefomgeving.  

 

Heleen Aarts - CEO Amvest

Heleen Aarts is CEO van Amvest, investment manager en ontwikkelaar van woningen en woongebieden in Nederland. Mensen een fijn thuis geven is de missie van Amvest. Het doel is om goed functionerende wijken te realiseren, waar mensen lang en met plezier wonen. Amvest doet dat onder meer in Eindhoven en Breda. Heleen groeide op in Brabant. Haar eindexamen behaalde ze in haar woonplaats Deurne en ging bestuurskunde studeren aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie werkte ze in de consultancy en in de projectontwikkeling, op de thema’s publiek-private samenwerking en gebiedsontwikkeling. In die tijd volgde ze de postdoctorale Master of Real Estate-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate. Op ISEAD in Parijs deed Heleen de Master Transition to General Management. Naast CEO bij Amvest is Heleen voorzitter Deelnemersraad en DB van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, Raad van Advies van Master City Developer, bestuurslid HPP en lid Raad van Aanbeveling van Provada. Heleen is getrouwd en moeder van 3 kinderen.

 

Bert van Helvoirt - directeur Van Helvoirt Groenprojecten

Bert van Helvoirt heeft zijn passie bij het realiseren van vernieuwende ideeën. Zijn basis is Van Helvoirt Groenprojecten dat hij in 2000 overgenomen heeft van mijn ouders. Het is een prachtig bedrijf waar natuur, gezondheid en duurzaamheid samenkomen. Binnen en buiten de eigen organisatie heeft hij ruime ervaring opgedaan met duurzaam bouwen, het werken in bouwteams en nieuwe samenwerkingsvormen. Thema’s die daarbij spelen zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie, permacultuur en gezondheid. Hij is medeoprichter van Midpoint Center for Innovation en Nature For Health Foundation. Bert zoekt steeds naar gelijktijdige economische én maatschappelijke waardecreatie.

 

Mohamed Acharki – bestuurder Zayaz

Mohamed Acharki heeft hart voor ontwikkelen van mensen en organisaties. Een gedreven volkshuisvester die van nature gericht is op samenwerking en het opbouwen en onderhouden van sterke relaties binnen en buiten de organisatie. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen die antwoord kunnen geven op wat er leeft in de samenleving. En samen met partners maximaal waarde toevoegen, zowel op het fysieke als sociale vlak. Daarbij zorgt hij voor bedding van maatschappelijke vernieuwing en verandering. Stuurt op hoofdlijnen en weet mensen te binden en te verbinden. Mohamed is sinds september 2009 verbonden aan Zayaz in de rol van bestuurder. Daarvoor heeft hij gewerkt bij de gemeente Utrecht en corporaties in het Utrechtse. Sinds april 2017 is Mohamed toegetreden tot het Algemeen Bestuur van Aedes (vereniging van woningcorporaties in Nederland).

 

Mieke Reynen - toezichthouder zorg, welzijn en wonen en adviseur Institute for Positive Health

Als voormalig bestuurder van eerstelijnszorg in Rotterdam-Zuid is zij een verbinder pur-sang. Altijd op zoek naar samenwerking en verbinding tussen mensen en organisaties en samenhang tussen verschillende domeinen en sectoren. Deze manier van doen is kansrijk om maatschappelijke complexe vraagstukken te benaderen. Vanuit haar toezichthoudende rol heeft Mieke een toegevoegde waarde bij ouderenzorgorganisatie, ziekenhuis, thuiszorg, thuis- en daklozenorganisatie en woningcorporatie. Verbonden aan iPH heeft ze voor de provincie Limburg 'Limburg Positief Gezond' op de kaart gezet. Positieve gezondheid is de brede opvatting van gezondheid. Naast lichamelijke aspecten draait het vooral om mentale en sociale aspecten en om zingeving. Niet gezondheid is het doel, maar een betekenisvol leven. Een gezonde, duurzame en vitale woonomgeving draagt daaraan bij. Mieke vindt leefbaarheid, duurzaamheid en respect voor mens, dier en milieu erg belangrijk. Ze runt een B&B in een voormalige school die duurzaam en bijna energieneutraal is verbouwd.