Deze video gaat over Finalist Kloostervelden

Het voormalige instellingsterrein Providentia is omgevormd tot een gevarieerde woonomgeving. De kleinschalige en vanzelfsprekende woonmilieus heten kloosterhof, landleven en buitenleven. Deze woonwijk van Sterksel heeft allerlei voorzieningen, zoals een moestuin, een wijkboerderij, een natuurpad, een kunstroute en een bloementuin. Lees meer over Kloostervelden.

Stem op Kloostervelden!

Contact

Kloostervelden