De oogst van de Stijlprijs 2014 bestond uit circa 40 inzendingen. Daaruit koos de jury 4 finalisten. De winnaar van de juryprijs was de gemeente Veghel met de Structuurvisie en herontwikkeling centrum Zijtaart.

Structuurvisie en herontwikkeling centrum Zijtaart - gemeente Veghel

In Zijtaart vormt het klooster, samen met de kerk en de pastorie de ziel van het kerkdorp. Sloop van het leegstaande klooster was dan ook geen optie. Ook voldeed het schoolgebouw niet meer aan de eisen van deze tijd en was het dorpshuis te klein. Door zowel school, dorpshuis als zorgwoningen een plaats in het klooster te geven is het gebouw herbestemd en is in het dorpscentrum ruimte vrijgekomen voor zowel woningbouw als voor een aantrekkelijke openbare ruimte. Op de dorpspatio is ruimte ontstaan voor het jaarlijkse magnoliaconcert. 

 

De Grote Markt - gemeente Bergen op Zoom

De herkenbaarheid van de Grote Markt ‘De woonkamer’ van Bergen op Zoom liet te wensen over. In deze inzending staat de opknapbeurt van de grote markt centraal. Door de verwijdering van de parkeersituatie, een betere bestrating, een uniforme aanpak van terrassen, zonwering en reclame is van een verrommeld plein een eenheid gemaakt. Door op een gelijkwaardige manier alle betrokken partijen te laten meepraten trad de gemeente op als goede huisvader.

Lukwelpark - gemeente Oosterhout

In de loop van de tijd is het inrichtingsniveau van het Lukwelpark teruggelopen. Naast de behoefte aan revitalisering van het park lag er een opdracht om hemelwater uit de wijk Slotjes-Midden te bergen. In plaats van het water zo snel mogelijk af te voeren wordt het water in dit park omarmd, waardoor omwonenden geen natte voeten krijgen. In het Lukwelpark zijn tussen de bestaande flats ‘blauwe vingers’ gestoken zodat de flats in het park in plaats van aan het park zijn komen te liggen.              

De Glazen Boerderij - gemeente Schijndel

De Glazen Boerderij is een multifunctioneel gebouw op de Markt in het Brabantse dorp Schijndel. Het is een uitvergrote, gemiddelde Schijndelse boerderij in glas, die de geschiedenis probeert in te halen met een hang naar het verleden. De essentie van het ontwerpproces was om op een zeer markante plek in Schijndel een bijzonder gebouw met bijpassend erf neer te zetten dat ook met de jaren zijn kwaliteit zal behouden. Met dit bijzondere gebouw wordt invulling gegeven aan een gat op het marktplein en is een impuls gegeven aan de herinrichting van de Markt en de openbare ruimte.     

Contact

De Brabantse Stijlprijs 2014