Vernieuwende woonvormen met oog voor omgeving en medemens en die inspelen op de behoeften van deze tijd.

De 30 initiatieven liggen verspreid over heel Brabant. Van Bergen op Zoom tot Boxmeer en van Altena tot Bladel. Regionaal zijn er geen grote verschillen. Maar wel opvallend is dat negen projecten zich bevinden in de gemeenten Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. De meeste inzendingen liggen in de Brabantse dorpen en steden, vaak in of vlakbij het centrum of in bestaande woonwijken. Vaak gaat het om verandering van een bestaand gebouw, zoals een kerk, een kloostercomplex, een boerderij, een villa, een rijtjeswoning, een bedrijf of een school. Andere inzendingen richten een bestaande plek opnieuw in, na sloop of door een braakliggend terrein te benutten. Het deelnemersveld is zeer divers en varieert van initiatiefnemers, toekomstige bewoners en collectief particulier opdrachtgeverschap tot woningcorporaties, gemeenten, architecten en bouwers.

Regionale spreiding projecten

Maar liefst 12 inzendingen voor De Brabantse Stijlprijs 2021 komen uit de regio Zuidoost-Brabant. 10 inzendingen gaan over projecten in de regio Midden en West-Brabant. Vanuit de regio Noordoost-Brabant zijn 8 inzendingen ingediend.

Gedeputeerde Erik Ronnes, juryvoorzitter: “Vrijwel alle inzendingen hebben betrekking op ‘samen wonen’ in combinatie met ‘samen het plan ontwikkelen’. Alles bij elkaar zie ik hier een schatkist aan waardevolle projecten. Het gaat om woongebouwen voor jongeren met een beperking, die vaak op initiatief van de ouders tot stand zijn gekomen. Maar er is ook een variatie aan projecten ingestuurd voor wonen met zorg voor senioren. In weer andere projecten werken mensen samen aan de realisatie van een woonbuurt, vaak vanuit gedeelde waarden. En het mooie is dat het vaak niet alleen gaat om het wonen in een gebouw of complex, maar nadrukkelijk ook om het samen leven in een buurt, met elkaar.”

De jury bestaat naast gedeputeerde Ronnes uit professionals die een breed veld aan expertise op dit thema vertegenwoordigen, zoals economie, duurzaamheid, gezondheid, zorg en ruimtelijk ontwerp. De jury zal later dan gepland aan de slag gaan, namelijk in september-november 2021. Reden hiervoor is de maatregelen rond de coronacrisis die het live uitvoeren van alle juryactiviteiten niet mogelijk maakt. Bovendien is het onwenselijk om inzendingen te beoordelen met woonvormen met kwetsbare mensen waar niet of nauwelijks bezoek mogelijk is. In de aankomende periode zullen alle inzendingen in het zonnetje worden gezet.

De Brabantse Stijlprijs is een prijs van de provincie die zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant, waarmee we Brabanders uitdagen om mooie gerealiseerde projecten in te zenden. De winnaar van de juryprijs krijgt een fraaie trofee, eeuwige roem, extra publiciteit en podium. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een geldbedrag van 2.500 euro. Maar bovenal biedt deze competitie een podium om elkaar te inspireren met gerealiseerde projecten, waar dan ook in Brabant. Deze derde editie van stijlprijs is gekoppeld aan het provinciale actieprogramma nieuwe woonvormen en zelfbouw. De provincie ging voor de Stijlprijs 2017 op zoek naar Brabantse voorbeeldprojecten in de publieke ruimte voor de Omgevingsvisie. De Stijlprijs 2014 stond in het teken van openbare ruimteprojecten voor het bestuurlijke programma Mijn Mooi Brabant.

Voor meer informatie zie https://www.brabant.nl/stijlprijs.

Inzendingen De Brabantse Stijlprijs 2021 ‘een thuis voor iedereen’ per regio

MIDDEN EN WEST-BRABANT (10):

 • Het project ‘WiBoz’ is nieuwbouw van een wooncomplex binnen de wijk Scheldevesting in Bergen op Zoom, voor 21 jongeren met een (licht-) verstandelijke beperking, in combinatie met zorg en begeleiding.
 • In het project ‘Petrus & Paulus’ is de voormalige katholieke kerk in Dinteloord gerestaureerd en veranderd naar 27 huurappartementen voor kleine huishoudens met een gemeenschappelijke openbare ontmoetingsruimte.
 • In het centrum van Andel ligt inzending ‘Stichting De Bloesemhoff’, een nieuwbouw van een woongebouw met 24uurszorg voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.
 • Inzending ‘De Snip’, net buiten de centrumring van Roosendaal in de wijk Burgerhout, is nieuwbouw van een woon-zorgcomplex met 59 particuliere huurappartementen voor senioren met voorzieningen.
 • Initiatief ‘Gezinshuis El Noor’ in de wijk Biesdonk in Breda is een samenvoeging van twee eengezinswoningen van woningcorporatie Alwel tot een intercultureel gezinshuis voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen.
 • In het centrum van Oosterhout gaat het bij ‘Van kantoor naar woningen voor spoedzoekers’ om transformatie van een bedrijfspand naar een woongebouw met zes huurappartementen, waarvan vier voor spoedzoekers.
 • In een van de hoofdstraten van Dongen ligt het project ‘Rijksmonument Heuvelstraat 8’, een restauratie en verbouwing van een leegstaande monumentale villa tot woning voor drie generaties binnen een familie.
 • Bij inzending ‘De Lindehoeve’ is een monumentale boerderij in de Tilburgse wijk Theresia gerestaureerd en in collectief particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld tot tien woningen en gezamenlijke voorzieningen.
 • Het initiatief ‘Stichting Benjamin en de Diessense Eenhoorn’ ligt in het centrum van Diessen en is een verbouwing van een voormalig seniorencomplex tot woongebouw met 24 uurszorg voor 11 jongeren, in combinatie met gebruik als dorpshuis.
 • Bij de inzending ‘Hof Zuiderbeek’ in Hilvarenbeek gaat het om de herontwikkeling van een locatie met twee basisscholen tot woongebied voor senioren met 13 patiowoningen en 19 appartementen, gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap in samenwerking met woningcorporatie Leystromen.

NOORDOOST-BRABANT (8):

 • Inzending ‘Bewust Wonen Werken Boschveld’ ligt in de stadswijk Boschveld in ’s-Hertogenbosch en is een ecologische woonbuurt met 24 houten woningen en een gemeenschappelijke tuin met stadskas, gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap.
 • Aan de stadsrand van ’s-Hertogenbosch ligt het initiatief ‘Minitopia ruimte voor je woonwens’, een experimenteel woongebied met 30 huishoudens op het terrein van de voormalige milieustraat, met tijdelijke woonvormen in zelfbouw.
 • Project ‘Vrij Spel’ ligt in ’s-Hertogenbosch en gaat over een gezamenlijke ontwikkeling van een buurt met 90 woningen door zelfbouw en samenbouw van toekomstige bewoners, in samenwerking met de gemeente, op het voormalige trainingscomplex van FC Den Bosch.
 • Inzending ‘Healthy Home’ zijn pilotwoningen, in de nieuwbouwwijk De Groote Wielen in ’s-Hertogenbosch die als living lab zijn opgezet voor het verbeteren van het binnenklimaat tegen betaalbare kosten.
 • Bij het initiatief ‘WonenZoals’ gaat het om nieuwbouw van een woongebouw met 24uurszorg voor 18 jongeren met een beperking, in de wijk Den Bosch Zuid in ’s-Hertogenbosch.
 • In de wijk Ruwaard in Oss ligt inzending ‘SlowCare Elzeneindhuis, een transformatie van een schoolgebouw tot een thuis voor 24 mensen met een ernstig meervoudige beperking, met zorg en dagbesteding in contact met de buurt.
 • Initiatief ‘Ecodorp Boekel’ is een leefgemeenschap met 30 sociale huurwoningen en 6 mantelzorgwoningen aan de dorpsrand van Boekel, zelf ontwikkeld volgens principes van ecologisch bouwen en samenleven.
 • Project ‘Hof van Loon’ gaat over een herontwikkeling op particulier initiatief van een locatie in het centrum van Overloon tot woonzorgcentrum Hof van Loon, met zorgappartementen met voorzieningen van zorggroep Pantein en particuliere huurappartementen.

ZUIDOOST-BRABANT (12):

 • Project ‘Landgoed Eikenburg’ in Eindhoven gaat over de transformatie van het landgoed volgens een totaalvisie, met onder meer de herbestemming van het monumentale klooster tot sociale huurappartementen, vervangende nieuwbouw en gemeenschappelijke activiteiten.
 • In Eindhoven ligt het initiatief ‘NRE-terrein, een herontwikkeling van het voormalig gasfabriekterrein tot een stadsbuurt met wonen, horeca en werken, volgens een coöperatieve aanpak met potentiële bewoners, gebruikers en andere betrokkenen.
 • Het project ‘Cohousing Strijp R’ in Eindhoven gaat om realisatie van een woonbuurt voor 14 huishoudens, in het hart van de herontwikkeling van Strijp R, een voormalig fabrieksterrein van Philips, op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap.
 • Inzending ‘Space-S’ is een gezamenlijke ontwikkeling door toekomstige bewoners van een nieuwe stedelijke wijk in het Eindhovense Strijp S, met een mix van 402 sociale huurwoningen in diverse typen met gezamenlijke voorzieningen, op initiatief van woningcorporatie Woonbedrijf.
 • De inzending ‘Het Wenshuys’ is een woonzorghuis op de locatie van een voormalige boerderij aan de dorpsrand van Bladel, bestemd voor zeven cliënten van zorgboerderij ‘Bij de Pinken’, op initiatief van de eigenaren van deze boerderij.
 • In het centrum van Eersel ligt ‘De Omscholing’, een transformatie van de voormalige basisschool tot een wooncomplex met 14 koopappartementen voor diverse type huishoudens, gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap.
 • Het initiatief ‘Gezamenlijk wonen met zorg in Best’ ligt centraal tussen wijken en het centrum van Best, een nieuwbouwcomplex met een gezamenlijk woonhuis voor 24 ouderen met dementie en een gezondheidscentrum voor het dorp.
 • De inzending ‘Een warm (t)huis in Geldrop’ is de realisatie van het Heppie (t)Huis op de locatie van een voormalige school in de wijk Coevering in Geldrop, een thuis voor acht kinderen met begeleiding, die wegens gezinssituaties (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
 • Bij het initiatief ‘Optimus in Luchen’ gaat het om nieuwbouw van 16 woningen in de wijk Luchen in Mierlo, volgens een nieuw type sociale huurwoning die circulair, biobased, energieleverend en natuurinclusief zijn.
 • Vlakbij het dorp Sterksel ligt ‘Kloostervelden’, een herontwikkeling van kloostercomplex-instellingsterrein Providentia tot een gevarieerde woonomgeving voor 176 gehandicapte mensen met epilepsie en 220 huishoudens, met voorzieningen, waaronder een wijkboerderij, een moestuin en een kunstroute.
 • Initiatief ‘De Hopman’ is een woonbuurt met tien vrijstaande energie-neutrale prefab woningen met een tijdelijke woonbestemming op een braakliggend terrein in het dorp Aarle-Rixtel, gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap.
 • In het historisch centrum van Asten ligt inzending ‘Het Lievenhuis’, een woongebouw met koop- en huurappartementen en ateliers, als onderdeel van de herontwikkeling van het voormalig kloostercomplex Bartholomeus.

Contact

30 prachtige inzendingen voor De Brabantse Stijlprijs 2021