Gezinshuis El Noor

Op initiatief van de familie Yaqini heeft woningcorporatie Alwel in de wijk Biesdonk in Breda twee eengezinswoningen samengevoegd tot Gezinshuis El Noor. Het huis heeft een grote woonkeuken en 12 slaapkamers. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen krijgen in dit interculturele gezinshuis van Mohamed en Jamila Yaqini warmte, veiligheid, begeleiding en structuur, zodat ze kunnen uitgroeien tot volwassenen die mee kunnen doen in de samenleving. Lees meer >>
 

De Lindehoeve

De bewoners van De Lindehoeve in de Tilburgse wijk Theresia zijn de projectontwikkelaars van hun eigen initiatief. Hun oude dag hebben ze zelf geregeld door een monumentale stadsboerderij uit 1907 te restaureren en te renoveren. De levensloopbestendige woningen met gezamenlijke voorzieningen liggen rond een grote gemeenschappelijke tuin. Wonen op het platteland in het hart van de stad. Lees meer >>

 

NRE-terrein

Op het NRE-terrein hebben toekomstige gebruikers het gehele planproces doorlopen. Hierdoor ontstond al een hechte community voordat de eerste bewoner zijn woning betrok. Deze stadsbuurt vlakbij het centrum van Eindhoven kwam van de grond op het terrein van een voormalige gasfabriek. Met een mix van wonen, horeca, werkplaatsen, creatieve bedrijvigheid en kantoren. Het historische industriële karakter is overeind gebleven. Lees meer >>

 

Kloostervelden

Vlakbij het dorp Sterksel ligt Kloostervelden. Een nieuwe leefgemeenschap waar mensen met en zonder handicap samen leven, wonen en zorgen. Het voormalige instellingsterrein Providentia is omgevormd tot een gevarieerde woonomgeving. De kleinschalige en vanzelfsprekende woonmilieus heten kloosterhof, landleven en buitenleven. Deze woonwijk van Sterksel heeft allerlei voorzieningen, zoals een moestuin, een wijkboerderij, een natuurpad, een kunstroute en een bloementuin. Lees meer >>

 

Bewust Wonen Werken Boschveld

Bewust Wonen Werken Boschveld kent een grote diversiteit aan bewoners. Zij hebben zelf dit woonbuurtje gebouwd. Hun moderne houten huizen, die op allerlei manieren ecologisch en gezond zijn, staan midden in een oude arbeiderswijk van ’s-Hertogenbosch. Het motto ‘samen leven en in contact zijn met elkaar’ staat in het hele het bouwproces centraal. Zo is er een gemeenschappelijke tuin met een stadskas, die gebruikt wordt voor gezamenlijke activiteiten. Lees meer >>


Contact

Finalisten