Door corona-maatregelen kunnen de subsidievoorwaarden voor gesubsidieerde activiteiten onder druk komen te staan. Gesubsidieerde activiteiten kunnen vertraagd zijn en uitstel nodig hebben of volledig geannuleerd worden. Wij zullen coulant met de subsidievoorwaarden omgaan waar het gevolgen van de coronamaatregelen betreft.

Uw activiteiten worden uitgesteld

Bent u van plan om de gesubsidieerde activiteiten op een later moment uit te voeren, dan kunt u wijzigingsverzoek bij ons indienen en vragen om een nieuwe einddatum voor uw activiteiten. Dat is alleen nodig als de huidige einddatum van de subsidieperiode in uw subsidiebesluit door het uitstel overschreden wordt. Wij zullen met voorrang op deze uitstelverzoeken reageren.

Uw activiteiten gaan niet door

In dat geval kunt u ons vragen de subsidie nu al vast te stellen. Daarbij zullen wij de al gemaakte voorbereidingskosten, die voor subsidie in aanmerking komen, naar redelijkheid en billijkheid subsidiëren. Dit kan tot aan het maximaal toegezegde bedrag. Dat kan betekenen dat we afwijken van het in de subsidieverlening opgenomen percentage subsidie. Van u wordt wel een maximale inspanning verwacht om onnodige kosten te voorkomen. Wij vragen u om dit toe te lichten in het vaststellingsverzoek. Bij het behandelen van uw vaststellingsverzoek zullen wij daar goed naar kijken.

Gaat het om een (meerjarige) exploitatiesubsidie?

Dan meldt u ons welke activiteiten u dit jaar niet meer gaat uitvoeren en wat volgens u de financiële gevolgen daarvan zijn voor de exploitatie.

Contact

Subsidie