Wat is het effect van de coronacrisis op de stikstofuitstoot en –neerslag? Wordt het stikstofprobleem nu vanzelf opgelost?

Het feit dat er veel minder auto’s op de weg en vliegtuigen in de lucht zijn en er minder industriële activiteiten zijn heeft een direct effect op de uitstoot en neerslag van stikstof. Bij de landbouwsector is hier nog geen sprake van. Deze sector blijft ongeveer op hetzelfde niveau aan stikstofuitstoot zitten. Dat kan anders worden, maar dat is nu lastig in te schatten. Wat betreft de verminderde stikstofuitstoot door minder weg- en vliegverkeer is enige nuance op zijn plaats:

  • De bijdrage van weg- en vliegverkeer is relatief gering. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor 11 procent van de stikstofdepositie (RIVM, 2019) in Nederland.
  • Een belangrijk deel van het huidige effect is van tijdelijke aard. Zodra het coronavirus onder controle is, komt op termijn onze economie weer op gang. De vraag is welke structurele effecten de coronacrisis op langere termijn zullen hebben op de wereldeconomie. En hoe die vervolgens weer doorwerken in de uitstoot van stikstof.
  • We moeten ook rekening houden met zogenoemde inhaaleffecten die mogelijk kunnen optreden na afloop van de coronacrisis. Dit zijn activiteiten die tijdens de coronacrisis niet mogelijk waren en dubbel en dwars worden ingehaald als het virus onder controle is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vliegvakanties.

Wat is het effect van de coronacrisis op de te nemen maatregelen m.b.t. stikstof en vergunningverlening?

De coronacrisis heeft een ongunstig effect op onze economie én lijkt – in ieder geval op de korte termijn - een ‘gunstig’ effect op de uitstoot en neerslag van stikstof te hebben. Deze wordt iets minder. De gewonnen stikstofruimte wordt meegerekend in de totale hoeveelheid stikstofwinst die we voor 2030 moeten reduceren. De hoeveelheid stikstofneerslag die als gevolg van de coronacrisis vermindert, geldt juridisch als ‘autonome ontwikkeling’. Dit betekent dat het effect niet is gerealiseerd door overheidsbeleid, maar door invloeden ‘van buitenaf’. Bij wet is vastgelegd dat deze autonome stikstofwinst ten goede komt aan de natuur. Dat is goed nieuws. Het betekent ook dat deze stikstofreductie niet rechtstreeks voor de vergunningverlening kan worden ingezet. De hoeveelheid stikstof die wordt ‘gewonnen’, door bijvoorbeeld het verminderde wegverkeer, kan dus niet worden ingezet voor de vergunningverlening van activiteiten van bijvoorbeeld bouwers of boeren. Ook verwachten we niet dat er op korte termijn – als gevolg van de huidige economische neergang – minder vraag naar stikstofruimte zal zijn.

Wat als je niet aan de voorwaarden kan voldoen om faunaschade te voorkomen?

BIJ12 voert namens de provincie de regeling voor tegemoetkoming in faunaschade uit. Om in aanmerking te komen is een voorwaarde om minimaal 2 keer per week acties uit te voeren gericht op schadebestrijding. Vanwege de maatregelen is dat niet altijd mogelijk. Er is afgesproken om coulant met deze voorwaarde om te gaan. Voor Brabant geldt 10 maart als ingangsdatum. https://www.bij12.nl/  

Contact

Stikstof