Hoe gaat de provincie om met haar rol als (financieel) toezichthouder op de Brabantse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen? Moeten zij nog steeds voldoen aan alle inzendtermijnen?

Gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen moeten hun jaarrekeningen en begrotingen vaststellen in vergaderingen voor zij deze naar de provincie kunnen sturen ter beoordeling. Dat is momenteel lastig. De inzendtermijn voor de jaarrekening van 2019 voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is 15 juli 2020. De provincie Noord-Brabant is soepel in het verlenen van uitstel voor gemeenten of gemeenschappelijke regelingen die deze termijn wellicht niet halen. Problemen rondom de inzendtermijn voor de begroting 2021 van gemeenten zijn nu nog niet aan de orde.

Contact

Interbestuurlijk toezicht