Waar kan je als ondernemer terecht voor advies of ondersteuning als je financieel in de problemen dreig te komen?

In de Brabantse Arbeidsmarktregio’s wordt u via de Werkgeversservicepunten doorverwezen naar de juiste plek afhankelijk van uw specifieke vraag. Dat kan bv. een gemeente zijn, voor de speciale bijdrageregeling voor ZZP-ers, de regionale ontwikkelingsmaatschappij zoals Brainport Development bij financieringsvragen of UWV voor een aanvraag bijdrage in de loonkosten (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Het Werkgeversservicepunt helpt vanzelfsprekend ook bij het matchen van vraag en aanbod.

Wat kan de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij nu voor mij betekenen?

Kijk op www.bom.nl

De provincie investeert in online scholing. Is daarover al meer informatie beschikbaar?

De digitalisering en robotisering van de arbeidsmarkt leiden tot grote veranderingen in werk. Deze ontwikkelingen vragen om andere competenties en vaardigheden van mensen. Dat betekent dat Brabanders zich continu moet kunnen ontwikkelen en bijscholen. De huidige Coronacrisis verhoogt de urgentie hiertoe per direct. Het is cruciaal dat er een flexibel onderwijsaanbod beschikbaar is dat hierop aansluit. En dat komt er via “Brabant Leert”, dit kennisplatform komt 6 april online.

Hoe staat het bedrijfsleven in Brabant ervoor?

Welke impact de Coronacrisis heeft op het Brabants bedrijfsleven wordt door de provincie wekelijks gemonitord en vastgelegd in de impactmonitor. U kunt zich hierop abonneren.

Koppeling aanbod en vraag werk

Vanuit verschillende sectoren en de uitzendbranche zijn een aantal initiatieven opgezet om nieuwe vraag en aanbod te koppelen. Voorbeelden hiervan zijn: ZLTO (www.helponsoogsten.nl) of uitzenders Hobij (www.nlmobiliseert.nl) en een horeca ondernemer uit Schijndel (www.flexexchange.nl).

Contact

Economie