Corona zorgt voor flinke terugval van Brabantse bevolkingsgroei

Ook de binnen- en buitenlandse migratiesaldi lagen op een lager niveau dan in 2019. Ten opzichte van 2019, toen de bevolking met ruim 18.000 personen toenam en daarmee bijna het hoogste niveau bereikte in 20 jaar, lag de bevolkingsaanwas vorig jaar 40% lager. Aan het begin van 2021 telt Brabant bijna 2.574.000 inwoners.
Voor heel Brabant kunnen we stellen: er zijn in 2020 meer mensen gestorven dan geboren, vanuit de rest van Nederland zijn er net zoveel mensen naar Brabant gekomen dan dat er uit onze provincie vertrokken zijn, waarmee de groei van de Brabantse bevolking op conto komt van de buitenlandse migratie. Dus mensen die hier komen vanwege werk, arbeidsmigranten en expats, en studenten en vluchtelingen. De groei van de bevolking was het sterkst in de randgemeenten rondom de grotere steden.

De cijfers: sterfteoverschot

Onder invloed van ‘corona’ is het geboorteoverschot in Brabant in 2020 voor de allereerste keer omgeslagen in een sterfteoverschot. Tegenover 23.300 geboorten stonden vorig jaar 26.500 sterfgevallen, ofwel een sterfteoverschot van 3.200. Het aantal sterfgevallen lag daarmee zo’n 4.000 mensen (bijna 20%) hoger dan het gemiddelde van de laatste (5) jaren, met steeds zo rond de 22.500 sterfgevallen per jaar.

Dit beeld is eigenlijk overal in Brabant te zien. Liefst 54 van de 62 gemeenten in onze provincie (bijna 90%) kenden in 2020 een sterfteoverschot. Toch is er slechts in 7 gemeenten (11%) een afname van de bevolkingsomvang te zien. Dat komt omdat er veel gemeenten wat meer mensen vanuit de rest van ons land zijn komen wonen dan er weggingen (positief binnenlands migratiesaldo). En naar vrijwel alle gemeenten (93%) kwamen er ook meer mensen vanuit het buitenland dan dat er weer vertrokken (positief buitenlands migratiesaldo). Het gaat dan vooral om arbeidsmigranten en expats.

De cijfers: buitenlands en binnenlands migratiesaldo

De ‘plus’ in het binnenlands migratiesaldo van de laatste jaren, in 2017 t/m 2019 jaarlijks zo tussen de 2.000 en 3.500, is in 2020 teruggevallen naar nul. Dat betekent dat er vorig jaar net zoveel mensen uit Brabant vertrokken zijn, dan er vanuit andere delen van ons land naar onze provincie zijn verhuisd.
Vanuit het buitenland hebben zich in het afgelopen jaar 33.650 personen als immigrant in een Brabantse gemeente ingeschreven. Het aantal emigranten lag op 19.550. Het buitenlands migratiesaldo is hiermee in 2020 uitgekomen op +14.100, tegen +15.100 een jaar eerder (-7%)

Al langere tijd zijn de buitenlandse migratiesaldi bepalend voor de bevolkingsgroei, vanaf 2015 voor ruim 90%. Vooral de laatste jaren is het buitenlands migratiesaldo sterk toegenomen. De vluchtelingencrisis (2015/2016) en de komst van arbeidsmigranten, kenniswerkers en buitenlandse studenten verklaren dit beeld. De buitenlandse migratiesaldi liggen de laatste jaren op een niveau dat – gemeten vanaf 1950 – niet eerder zo hoog lag.

De cijfers: suburbane en landelijke gemeenten

Binnen Brabant groeide de bevolking in 2020 het sterkst in de randgemeenten rondom de grotere steden. In dit zogenoemde ‘overig stedelijk concentratiegebied’ lag de groei vorig jaar op 0,6%. In de meer landelijke gemeenten lag de groei met 0,5% eveneens boven het Brabants gemiddelde (0,4%). In de grote steden (de B5 zijnde Eindhoven, Helmond, Tilburg, Den Bosch en Breda) en de middelgrote steden (de M7, zijnde Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Oss, Meierijstad en Uden ) lag de bevolkingsgroei met ca. 0,3% onder dat provinciale groeicijfer.
De gegevens over 2020 laten zien, dat het landelijk gebied voor het eerst sinds lange tijd (eind jaren ’80) een hogere bevolkingsgroei laat zien dan het stedelijk gebied (als geheel). Al zijn de verschillen niet groot – 0,5% tegenover 0,4% – het beeld wijkt wel af van de lijn, zoals we die al geruime tijd zagen, met steeds de hoogste groeicijfers in het stedelijk gebied.

De cijfers: afgelopen 20 jaar

Zo is het inwonertal van Brabant vanaf 2000 met bijna 218.000 mensen toegenomen. Van deze groei is ruim 80% (178.000) in het stedelijk gebied terecht gekomen, waarvan het leeuwendeel (117.000) in de grote steden (B5). Bij elkaar genomen groeide de bevolking van deze 5 grote steden sinds 2000 met 15,1%. Dat is ruimschoots boven de groei van de Brabantse bevolking als geheel (9,2%). In het landelijk gebied lag de bevolkingsgroei in diezelfde periode op 5,4%. Anno 2020 woont 70,2% van de Brabantse bevolking in het stedelijk gebied en 29,8% in het landelijk gebied. Ruim één op de drie Brabanders (34,5%) woont in een van de 5 grote steden, die vandaag de dag bij elkaar ruim 888.000 inwoners hebben.

Contact

Corona zorgt voor flinke terugval van Brabantse bevolkingsgroei

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.