Uitbreiding werkgeversservicepunten

Ondernemers konden hier al aankloppen met al hun vragen over personeel, arbeidsmarkt, regelgeving en subsidies. Nu kunnen ze er eveneens terecht voor het laatste nieuws rond corona en alle relevante regelingen en noodmaatregelen, gebundeld in één handig overzicht. Maar daar blijft het niet bij. Het aanvragen daarvan wordt eveneens ondersteund. Ook bij een herstart van hun onderneming na de lockdown worden werkgevers geholpen. Personeel dat zonder baan kwam te zitten, is met hulp van het servicepunt begeleid van ‘werk-naar-werk’ of bij een omscholingstraject.

Er zijn in Noord-Brabant vijf Werkgeversservicepunten, ieder in hun eigen arbeidsmarktregio: Zuidoost-, Noordoost-, West- en Midden-Brabant en Helmond-De Peel. De provincie heeft als gevolg van de coronacrisis voor iedere regio versneld een extra bedrag van vijf ton uitgetrokken. Daarmee kunnen de servicepunten hun zichtbaarheid vergroten en de hulpverlening uitbreiden.

Zo zijn er aparte websites opgezet en een telefonische of online helpdesk voor ondernemers. Er worden workshops gehouden en online bijeenkomsten over de veranderingen die corona op de arbeidsmarkt teweegbrengt. Sociale media en nieuwsbrieven zorgen voor extra informatie. Enkele servicepunten zijn een (crisis)loket gestart.

Van grote multinationals tot startups en zzp’ers; iedereen kan bij het Werkgeversservicepunt terecht. Vanuit een persoonlijke benadering worden bedrijven op weg geholpen om zo goed mogelijk door de crisis te komen. Ondernemers bespaart het een hoop zoekwerk in een toch al roerige periode. Het is de hand op de schouder die ze nu meer dan ooit nodig hebben. Dat is de kracht van Brabant.

Contact

Uitbreiding werkgeversservicepunten