Nu de verkiezingen achter de rug zijn, breekt een nieuwe bestuursperiode aan. De coalitievorming is de eerste stap op weg naar deze nieuwe bestuursperiode. Met het overdrachtsdossier wil de provinciale organisatie de nieuw verkozen Statenleden meenemen in de huidige situatie van de Provincie Noord-Brabant.

Aan welke opgaven en ambities werken we? Wat laat onze databank de ‘Staat van Brabant’ zien? Wat zijn relevante trends en ontwikkelingen? Kortom, vanuit welk startpunt stappen we de nieuwe bestuursperiode in?

Zie ook

Quicklinks