Bert Pauli en Erik van Merrienboer

De 3 partijen stellen dat er op dit moment onvoldoende vertrouwen is in de BBB om het formatieproces vlot te trekken. En willen in het belang van Brabant een stabiel provinciebestuur vormen.

Zowel Bert Pauli als Erik van Merrienboer zijn oud-gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant. Van Merrienboer was van 2015 tot mei 2020 gedeputeerde Ruimte en Financiën. Pauli was gedeputeerde Economie van 2011 tot juni 2019.

Lees de volledige motie: Aan de slag voor Brabant.
Bekijk de extra vergadering van 23 juni.

Contact

Motie VVD, GroenLinks en PvdA: bestuur zonder BBB

Quicklinks