Deze video gaat over Formatie in het groen

Hij heeft veel brieven en manifesten ontvangen. Die zijn op de provinciale website te lezen.

Op 12 mei vindt er in het provinciehuis een bijeenkomst plaats met de indieners van brieven en manifesten, leden van Provinciale Staten en de onderhandelaars.

Quicklinks