Deze video gaat over Coalitie presenteert kandidaat-bestuurders

De presentatie is vrijdag 1 september vanaf 9.30 uur live te volgen via brabant.nl/live. Naar verwachting wordt het bestuursakkoord een week later, vrijdag 8 september, behandeld in Provinciale Staten. Na het debat over het bestuursakkoord worden het nieuwe college geïnstalleerd.

Kandidaat-gedeputeerden bekend

De kandidaat-bestuurders en hun portefeuilleverdeling zijn ook bekend. De kandidaat-gedeputeerden zijn Martijn van Gruijthuijsen en Wilma Dirken (VVD), Hagar Roijackers (GroenLinks), Stijn Smeulders (PvdA), Jos van der Horst (SP), Saskia Boelema (D66) en Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant).

Martijn van Gruijthuijsen is de beoogd gedeputeerde Economie, Talentontwikkeling & Financiën. Dit wordt van Gruijthuijsen’s 2e periode, nadat hij in 2019 al aantrad als gedeputeerde. Daarvoor was van Gruijthuijsen vanaf 2011 lid van Provinciale Staten, en was hij onder andere werkzaam bij de Universiteit van Tilburg. Hij woont in Tilburg.

Hagar Roijackers is de beoogd gedeputeerde Natuur, Milieu & Brabants Programma Landelijk Gebied. Ook Roijackers is niet nieuw in het college, in 2021 trad ze aan als Gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak. Vanaf 2014 zat ze in Provinciale Staten. Voordat ze gedeputeerde werd, was Roijackers onder andere beleidsadviseur bij seniorenorganisatie KBO-PCOB. Ze woont in ’s-Hertogenbosch.

Stijn Smeulders is de beoogd gedeputeerde Verstedelijking & Mobiliteit. Hij is sinds 2021 gedeputeerde Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed. Daarvoor was hij vanaf 2011 lid van Provinciale Staten. Voordat Smeulders gedeputeerde werd, was hij ondernemer en heeft hij onder andere voor verschillende gemeentes gewerkt. Hij woont in Helmond.

Jos van der Horst is de beoogd gedeputeerde Energie & Cultuur. Van der Horst is na de afgelopen verkiezingen nieuw verkozen in Provinciale Staten en is eerder wethouder geweest in de gemeente Smallingerland. Daarnaast is hij werkzaam geweest in het bedrijfsleven en voor de SP. Hij woont in Oisterwijk.

Saskia Boelema is de beoogd gedeputeerde Water en Bodem, Gezondheid & Brede Welvaart. Boelema was eerder gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Breda. Na haar wethouderschap is ze werkzaam geweest in het zorg- en onderwijsdomein. Ze woont in Breda.

Marc Oudenhoven is de beoogd gedeputeerde Agrarische ontwikkeling & Bestuurlijke samenwerking. Oudenhoven was lijsttrekker voor Lokaal Brabant en is ook sinds de afgelopen verkiezingen in Provinciale Staten verkozen. Daarnaast is hij sinds 2000 gemeenteraadslid in de gemeente Boxmeer en de gemeente Land van Cuijk, en is hij wethouder geweest in de gemeente Boxmeer. Oudenhoven is ondernemer en woont in Vierlingsbeek.

Wilma Dirken is de beoogd gedeputeerde Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid. Dirken is sinds 2015 Provinciaal Statenlid. Ze heeft een lange loopbaan als manager in de publieke sector en woont in Hoeven.

Contact

Coalitie presenteert bestuursakkoord, kandidaat-bestuurders bekend

Quicklinks