Als onderdeel van het proces om te komen tot een gedragen bestuursakkoord, heeft informateur Helmi Huijbregts vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen uitgenodigd om een manifest aan te bieden. Tijdens een bijeenkomst op 15 april jl. konden zij hun inbreng en standpunten toelichten.