Nu de Provinciale Statenverkiezingen achter de rug zijn, is het tijd voor coalitie-onderhandelingen voor de formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Welke partijen gaan de komende 4 jaar samenwerken? Hoe gaat het college van Gedeputeerde Staten eruit zien? En wat wordt de inhoud van het bestuursakkoord? U vindt het op deze website.