Growficient

Het bedrijf valideert hun bestaande concept met de markt, ontwikkelt het product door en test dit met diverse tuinders. De ambitie van Growficient is dat iedere tuinder deze nieuwe manier van denken omarmt en deze dé leidende en onafhankelijke oplossing wordt die een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het aansturen van de kas.

Binnen de tuinbouw worden sensoren nog maar op beperkte schaal gebruikt waardoor het inzicht in de bodem en het kasklimaat beperkt is. Hierdoor wordt er te veel water gegeven en kunnen kwaliteitsverlies en productieproblemen ontstaan. Zeker gezien het toekomstige voedselprobleem en waterschaarste is het belangrijk dat dit wordt opgelost.