Aspergerobot AvL Motion

De oogstrobot is in staat de asperges zelfstandig te oogsten en verzamelt gegevens. Met behulp van deze big data kan de teler in de toekomst op een nog duurzamere manier asperges verbouwen.

Het oogsten van asperges is zwaar werk en wordt op dit moment hoofdzakelijk door arbeidsmigranten uitgevoerd. Ondernemers hebben moeite om geschikt personeel te vinden en hebben te maken met andere belemmeringen. Ook het aantal hectaren met asperges is de laatste jaren toegenomen.

AvL Motion ontwikkelt de eerste serie van de aspergeoogstmachine door.

Kijk voor meer informatie op avlmotion.com.