De ondernemers floreren in een ecosysteem van open innovatie, waarin zij expertise, infrastructuur, kapitaal, kenniswerkers en een netwerk van partners vinden. Het Brabant Startup Fonds helpt hen bij het vervullen van een basisvoorwaarde voor succes: financiering om tot product-market fit te komen.

Het Brabant Startup Fonds heeft bij aanvang een vermogen van € 10 miljoen. Het fonds maakt toegang tot financiering in de vroegste fase van de financieringsketen mogelijk. De provincie deed hiermee al veel ervaring op via de Proof-of-Concept- en Pre-Seed-financieringen van Starterslift, Bright Move en Ondernemerslift+. Het Brabant Startup Fonds:

  • draagt bij aan de oplossing van maatschappelijke opgaven door innovatie te ondersteunen,
  • versterkt de technologische groei in Brabant met krachtige crossovers van topclusters,
  • vult een gat in het eerste deel van de financieringsketen en
  • verleidt andere financiers tot investeren.