Deze video gaat over Boomplantmoment Reusel

In totaal gaat het over bijna 7 hectare bos ter compensatie van bomenkap in de afgelopen jaren. De eerste bomen werden geplant door gedeputeerde Hagar Roijackers, Hoofdingenieur Wim Fabries van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en Joris Hogenboom, directeur Brabants Landschap. “Elke boom telt”, aldus Hagar Roijackers. “Wij moeten in Brabant niet alleen zuinig zijn op onze bomen en bossen, we zullen op alle mogelijke plekken moeten vergroenen om droogte, klimaatveranderingen en stikstofproblemen het hoofd te bieden. Bovendien genieten Brabanders van de natuur, dus die moeten we koesteren.”

Overeenkomst

Provincie Noord-Brabant heeft met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland een overeenkomst gesloten waarbij bomen die door Rijkswaterstaat zijn gekapt, worden gecompenseerd. Dit gebeurt door op diverse plekken in Brabant nieuw bos aan te planten. Deze natuurcompensatie is een wettelijke verplichting vanuit de Natuurbeschermingswet. Het herplanten van bomen binnen het eigen areaal van Rijkswaterstaat is niet altijd mogelijk vanwege de beperkte ruimte die zij tot de beschikking heeft.
Brabants Landschap gaat de aanplant van 7 hectare nieuw bos op 3 locaties binnen bestaande natuurgebieden realiseren. Naast de locatie bij het Beleven (1,5 hectare) wordt het aangeplant bij de Neterselsche Heide (4 hectare) en de Landschotsche Heide (1,5 hectare). Brabants Landschap verzorgt de aanplant en beheert het nieuwe bos.

Contact Brabantse bomen

Nieuw bos voor natuurgebied Beleven