De provincie zet zich in om voedselverspilling tegen te gaan. Met als ambitie 50% minder verspilling in 2030 dan in 2015. De provincie vindt voedselverspilling een belangrijk thema omdat het raakt aan maatschappelijke opgaven voor Brabant zoals:

  • klimaatverandering
  • energiebesparing
  • het verduurzamen van de landbouw- en voedselketen

Rol van de provincie:

  • stimuleren en maken van beleid voor een circulaire economie
  • stimuleren en samenwerking mogelijk maken in de keten
  • partner zijn in de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en mede mogelijk maken van het Circulair Food Center. Dit als onderdeel van de Regio Deal Noordoost Brabant

Zie ook: landbouwenvoedsel.nl

Contact Brabant Doet Wat

Voedselverspilling tegengaan