Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen er op het gebied van:

  • water en bodem
  • herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw
  • maximaal gebruik van reststromen
  • hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water

Doel: verduurzamen van de voedselsector en zorgvuldig gaan omgaan met de leefomgeving.

Contact Brabant Doet Wat

Boerderij van de Toekomst