Het doel is om, samen met vervoerders Arriva en Hermes, stapsgewijs al het openbaar vervoer in Brabant in 2025 geheel emissieloos te laten rijden. Dat is busvervoer zonder schadelijke uitstoot. Daarmee gaan we een stap verder dan afspraken in het landelijk beleid waarin alleen nieuwe bussen vanaf 2025 zero emissie moeten zijn.

Rol van de provincie

De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever voor het OV. Via de contracten (concessies) stellen we eisen aan het wagenpark. De provincie heeft in de aanbestedingstrajecten aan vervoerders gevraagd om een visie voor de overgang naar zero emissie busvervoer.

De provincie heeft ook pilots georganiseerd om verschillende schone technieken te testen. Zo doet ze samen met betrokken stakeholders ervaring op met elektrisch aangedreven bussen in de reguliere dienstregeling. Deze ervaring zet de provincie weer in bij het verduurzamen van ander zwaar vervoer.

In de nieuwe OV-visie ‘gedeelde mobiliteit is maatwerk’ (2019) is duurzaamheid ook een belangrijk onderdeel. Deze visie speelt in op de opkomst van mobiliteit als dienst en de nieuwe technieken die het mogelijk maken om eenvoudiger, anders en flexibel te reizen. Gedeelde mobiliteit moet zo duurzaam mogelijk zijn. Dit willen we bereiken door mensen te stimuleren er gebruik van te maken; door alle ov-bussen in 2025 emissieloos te laten rijden en door andere duurzame vormen van mobiliteit zoveel mogelijk te stimuleren.

Resultaten

Met de start van de nieuwe concessie in Zuidoost-Brabant (2017) zijn hier 43 volledig elektrische bussen ingestroomd in de reguliere dienstregeling. Daarmee was Zuidoost-Brabant de eerste concessie in Nederland waar op deze schaal elektrisch vervoer werd geïntroduceerd. Hiermee was een eerste grote stap gezet naar een duurzaam wagenpark in Noord-Brabant. Ook in de andere gebieden rijden steeds meer elektrische bussen. Deze innovatieve bussen kennen geen uitstoot van uitlaatgassen en zijn bovendien stiller. In bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch rijden er nu 19 elektrische bussen. Hierdoor is de stadsdienst voor circa 60 procent elektrisch. Brabant scoort nog steeds bovengemiddeld in vergelijking met al het stads- en streekvervoer in Nederland.

In diverse steden voeren we pilotprojecten met Bravoflex; kleinere flexibele busjes die op afroep rijden. En dit jaar introduceren we in ’s-Hertogenbosch, Bergen op Zoom en Tilburg het deelfietssysteem Bravofiets.

Contact Brabant Doet Wat

Schoon busvervoer in Brabant