Besparing

Tijdens de 2-jarige pilot bleek dat er aantoonbaar is bespaard op energie en dat de armaturen langs de weg langer meegaan, zonder dat de verkeersveiligheid in het geding is geweest. Samen met de andere resultaten uit de pilotfase, die in een monitoringsrapport zijn vastgelegd, was dat aanleiding voor de provincie om voor dit traject de verlichting als dienst in te kopen. De overgang naar dit nieuwe systeem vond plaats tijdens de Klimaatweek, op 3 november 2021.

Bijna 55% besparing op energieverbruik

Het dimmen van de verlichting op basis van weer en verkeer leverde van maart 2020 tot juli 2021 een besparing op het energieverbruik van 82.680 kWh op. Dit komt neer op een besparing van 54,2% ten opzichte van de ongedimde situatie. De provincie koopt al duurzaam opgewekte energie in.

Grote circulariteitswinst

Het lagere energiegebruik heeft als bijkomend voordeel dat het de levensduur van de armaturen verlengt met mogelijk 5-10 jaar. Dat betekent dat deze minder snel vervangen moeten worden, wat weer minder grondstoffengebruik en minder CO2- uitstoot oplevert. Daarnaast kunnen de armaturen ook hergebruikt worden op lagere orde wegen en fietspaden. Dit is een goede bijdrage aan de doelen van de provincie op het gebied van circulair bouwen en beheren.

Minder verstoring fauna

Het gebruik van lagere lichtniveaus op de momenten dat het kan, heeft ook een positief effect op de natuurlijke leefomgeving. Het beperken van onnodig hoge lichtintensiteiten zorgt voor minder verstoring van de nachtdieren in de omgeving.

De Circulaire Weg

De pilot “Verlichting as-a-service” maakt deel uit van het partnerprogramma De Circulaire Weg. Een samenwerking tussen verschillende provincies, gemeenten, TU Delft, ABN AMRO, de Nederlandse Waterschapsbank, Sweco en initiatiefnemer Dura Vermeer. Samen willen zij de transitie naar circulair werken in de infrasector versnellen door kennis te delen over concrete testprojecten.

De regierol bij ‘as-a-service’-projecten sluit aan bij eerdere ervaringen van de provincie met prestatiecontracten. As-a-service gaat een stap verder, zeker wanneer doelen op het gebied van innovatie en duurzaamheid hieraan gekoppeld worden en de investeringen worden gedaan vanuit het as-a-servicecontract. Tegelijkertijd vraagt as-a-service ook van marktpartijen een andere benadering, namelijk van opdrachtnemer naar partner, met oog voor publieke taken en belangen. Om te bepalen of een meer structurele inzet van as-a-service past, is meer onderzoek nodig. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij het partnerprogramma De Circulaire Weg

Contact Brabant Doet Wat

Provincie voert verlichting as-a-service in op de N279