Daarom is de infrawereld op zoek naar een goed alternatief die in grote volumes beschikbaar is, fungeert als een goede asfaltbinder en een beter milieuprofiel heeft. De meest geschikte kandidaat is lignine, die als reststroom vrijkomt bij de productie van pulp en cellulose ethanol. Lignine neemt koolstofdioxide op uit de atmosfeer en legt dit voor lange tijd vast in de weg.

Als onderzoeksprogragramma onder de Circulair Biobased Delta is het programma Chaplin (Collaboration in aspHalt Application with LIgniN) opgestart. Zoals de naam al aangeeft is dit programma gericht op vervanging van bitumen door lignine.

Rol van de provincie

De provincie neemt vanuit het programma Energie deel via de Circular Biobased Delta. De Circular Biobased Delta is een ecosysteem of een samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderzoeksinstellingen om plantaardige materialen in te zetten voor diverse producten veelal als alternatief voor (petro-)chemische producten.

Website

 

Contact Brabant Doet Wat

Chaplin

Zie ook