Rol van de provincie

De provincie ondersteunt gemeenten die met elkaar een snelfietsroute willen aanleggen met kennis en geld.

Resultaten

Er zijn al 4 snelfietsroutes klaar. En er zijn nu 8 routes in uitvoering. Deze zullen voor het grootste deel in 2021 en 2022 klaar zijn. Daarnaast onderzoeken we nog 11 routes op haalbaarheid. De comfortabele fietsroutes zorgen ervoor dat mensen eerder de fiets pakken. Dat wordt door tellingen op de routes gemeten.

Website

Contact Brabant Doet Wat

Aanleg snelfietsroutes