Welke snelfietsroutes Brabant zijn in gebruik, in aanleg en in voorbereiding of worden nader uitgewerkt.

Rol van de provincie

De provincie ondersteunt gemeenten die met elkaar een snelfietsroute willen aanleggen met kennis en geld.

Resultaten

Er zijn al 5 snelfietsroutes klaar. En er zijn nu 8 routes in uitvoering. De komende jaren wordt hard doorgebouwd aan snelfietsroutes in Brabant. Brabant heeft het doel om complete routes van A naar B aan te leggen en zo verbindingen op grote afstand te maken. In ieder geval tussen de 5 grote Brabantse steden maar ook tussen de middelgrote steden en de dorpen.

Meer informatie

Contact Brabant Doet Wat

Aanleg snelfietsroutes