De projecten zijn gecategoriseerd per thema:

Project Thema
Aanleg snelfietsroute Vervoer
Alliantie Energie Opslag Energie
CO2-Voetafdruk Energie
Brabant geeft Energie Energie 
Chaplin Vervoer
Dag van de Duurzaamheid Energie
Duurzaamheidsloket Sport Energie
Duurzame energie als streekproduct  Klimaatadaptatie
Ecodorp Boekel Energie
Eerste semi-mobiele meetstations voor luchtkwaliteit in Etten-Leur en Den Bosch  Milieu
Energie Voor Iedereen Energie
Fladderfarm Voedsel
FoodUP! Beste Brabantse borrelplank Voedsel
Het Brabants OmgevingsDatalab (BOD) Klimaatadaptatie
Het online klimaatwarenhuis Klimaatadaptatie 
Intensivering energiebesparing bij provinciale bedrijven Energie 
Jaarlijkse VTH-opdracht inzetten van het VTH-instrumentarium Klimaatadaptatie
Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen Energie 
Laadinfrastructuur Energie 
Onderzoekstraject N625 Vervoer
Project Schone Maas Energie
Programma introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS) Hergebruik
Provincie Noord-Brabant meest duurzame publieke opdrachtgever Klimaatadaptatie
Provincie voert verlichting as-a-service in op de N279  Vervoer 
Provinciehuis afval-arm Hergebruik 
Samen een duurzame brug bouwen  Hergebruik 
Schoon busvervoer in Brabant  Vervoer 
Statiegeldalliantie Hergebruik
Steunpunt Oud-Gastel duurzaam vernieuwd Vervoer
Stérk.Brabant Hergebruik
Veel interesse voor roulerende luchtmeetstations  Milieu
Vitale bossen in Brabant door betere bodems en soortenrijkdom Klimaatadaptatie
Warmtetransitie Energie
Windenergie A16 Energie
Zonnepark Budel Energie
Zonnescan Brabant Energie

Contact Brabant Doet Wat

Overzicht van alle projecten