Roulerende meetstations

Bij goedkeuring van de twee locaties gaan de roulerende meetstations in januari 2022 van start. De meetstations blijven een half jaar op een locatie staan, maar als de resultaten daar aanleiding voor geven, kan dit verlengd worden. Zo niet, dan is het vanaf maart 2022 mogelijk om opnieuw te reageren.

Roulerende meetstations

Met de roulerende meetstations zal de lucht de komende vijf jaar op diverse locaties in Brabant zorgvuldig gemeten worden. Het aantal meetlocaties in Nederland is echter nog beperkt, omdat het opzetten en onderhouden van de stations kostbaar is. Deze twee roulerende luchtmeetstations gaan functioneren naast de vaste stations in de woonkernen van Ossendrecht, Moerdijk, Klundert en Zevenbergen. Deze zijn er vooral op gericht de invloed van industrieterrein Moerdijk en industriegebied Antwerpen op de omgeving te monitoren.

Meetlocaties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de luchtkwaliteit met metingen (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) en berekeningen. Met de resultaten van de metingen en modelberekeningen maakt het RIVM jaarlijks concentratiekaarten voor Nederland. Via de website luchtmeetnet.nl kunt u de gemeten luchtkwaliteit van circa 75 locaties in Nederland vinden. Daar zullen dus in 2022 minimaal 2 locaties in Brabant bij gaan komen.

Contact Brabant Doet Wat

Veel interesse voor roulerende luchtmeetstations