“Met een efficiënt en effectief maatregelenpakket pakt de provincie de komende jaren het monumentale gebouw uit 1971 aan,” aldus Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie. “Voor mij stond voorop om zoveel mogelijk CO2-uitstoot te verminderen met onze investering en om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Alles wat we nu weten te verminderen in plaats van later, is winst voor het klimaat.”

Maatregelenpakket

De provincie vervangt in 2023 en 2024 de huidige warmteopwekking, verbetert het gebouwbeheersysteem, voegt warmteterugwinning toe aan de huidige luchtbehandeling, vervangt enkelglas op de 1e verdieping en stapt volledig over op ledverlichting. Daarnaast gaat de provincie overkappingen met zonnepanelen plaatsen op een deel van de parkeerplaatsen rond het provinciehuis. Deze laatste maatregel zal mogelijk pas vanaf 2024 uitgevoerd kunnen worden, omdat dit een uitbreiding vergt van de aansluiting op het elektriciteitsnet. Er wordt nog gekeken of via opslag van elektriciteit toch eerdere realisatie van de zonnepanelen mogelijk is.

De isolatie van de buitengevel, inclusief beglazing, past niet binnen de plannen voor de korte termijn. Dit zal worden meegenomen bij de natuurlijke vervangingsmomenten van de verschillende onderdelen van de gevels en daken.

Het nieuwe provinciebestuur had €2 miljoen gereserveerd voor de verduurzaming van het provinciehuis. Door een goede verbinding te leggen met het reguliere onderhoudsplan van het gebouw en een deel van de verwachte besparingen nu al in te zetten, kan de provincie een uitgebreider maatregelenpakket inzetten met een financiële omvang van ruim €3,6 miljoen.
In maart 2022 maakte de provincie al haar plannen bekend voor de verduurzaming van de nieuwbouw. Die zal in 2023 met een aantal maatregelen van energielabel C naar A++ gebracht worden.

Provinciale Staten zullen gevraagd worden een begrotingswijziging voor het verduurzamen van het hoofdgebouw goed te keuren. De investering in de nieuwbouw wordt bekostigd uit reguliere middelen voor onderhoud waarvoor Provinciale Staten al eerder de randvoorwaarden hebben vastgesteld.

Contact Brabant Doet Wat

Provinciehuis 25% duurzamer in gebruik