Het Aanbestedingsinstituut maakt jaarlijs een top 25 van organisaties die innovaties het meeste aanjagen door marktpartijen in aanbestedingen uit te dagen op duurzaamheid.

1e plaats voor Brabant

De provincie Noord-Brabant krijgt bij 9 van haar 14 aanbestedingen de hoogste score en behoudt daarmee de 1e plaats. Hoogheemraadschap van Rijnland stijgt van plaats 11 naar plaats 2. Groningen is ditmaal de best presterende gemeente met 11 duurzame gunningen op in totaal 13 aanbestedingen. Groningen stijgt van plaats 9 naar plaats 3.

Stevige progressie over de gehele linie

Vorig jaar zag het Aanbestedingsinstituut een sterke vooruitgang bij de koplopers en weinig beweging bij de aanbesteders buiten de Top 25. Ditmaal is een stijgende lijn te zien in alle geledingen van het peloton.

"In 2021 werd bij 43,4% van de aanbestedingen gegund op duurzaamheid", benadrukt samensteller van de lijst Jos van Alphen. "Dit is beduidend meer dan in 2020 (37,2%) en 2019 (35,2%). Ik ben ook blij dat een grotere groep opdrachtgevers stevige vooruitgang heeft geboekt. Ik zie graag dat alle opdrachtgevers zich door deze lijst laten inspireren en vaker duurzaam gaan aanbesteden. Dat is nodig om te bereiken dat Nederland in 2050 energieneutraal, circulair en klimaatbestendig is. Leer van elkaar en neem ook de tips uit onderstaande video van de koploper ter harte."

Contact Brabant Doet Wat

Provincie is 4e maal duurzaamste aanbesteder