Rol provincie

De provincie ondersteunt IVN bij het uitvoeren van het project Schone Maas. Het project Schone Maas draagt bij aan de doelstellingen van het “Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) 2016-2021, samen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant”. Voor de gezondheid van mens, plant en dier is een goede milieu- en waterkwaliteit van onze leefomgeving belangrijk. Als voorstander van plasticvrije rivieren, is de provincie bovendien partner van de Schone Rivieren Alliantie.

Resultaten

Bewustwording onder meer door grootschalige opruimacties met tal van vrijwilligers. Bovendien komen er ook wat interessante onderzoeksresultaten boven die ze op hun website verzamelen in visuals, factsheets en een webinar. Bekijk dus zeker de website voor meer informatie. 

Video

Website

Contact Brabant Doet Wat

Project Schone Maas