Deze video gaat over Waterwelzijn - Embassy of Water

De partners provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Waterschap de Dommel en de gemeente Eindhoven werken onder leiding van curator Anouk van der Poll ondertussen 3 jaar samen met ontwerpers en de bouwsector aan goede voorbeelden van waterherstel in de woningbouw. Ideeën en technieken voor een waterpositieve aanpak zijn er al genoeg. En de wens is er ook.

'Niemand vindt het logisch dat we onze toiletten doorspoelen met kostbaar drinkwater'

Maar in reguliere nieuwbouw zien we deze noodzakelijke verandering nog niet terug. Waarom worden de duurzame watertechnieken nog niet toegepast in nieuwbouwwoningen? Met ontwerpers brengen de partners de belemmeringen in kaart en samen met de pioniers in de bouw- en waterwereld zoeken ze naar kansen en voorbeelden om het anders te doen.

De stem van water

De resultaten vertalen zich via designers in bruikbare designprocessen die ‘water’ een stem geven. 'Water’ presenteerde zich in 2021 tijdens de Dutch Design Week (DDW) al in de persconferentie van Water. Op de DDW 2022 gaven designers Rocco Verdult en Chiara Treglia handen en voeten aan het proces om water van invloed te laten zijn op de besluitvorming bij onder andere nieuwbouwprojecten. 

Bespreekbaar maken

Chiara ontwierp hiervoor de ‘Voice of Water-toolkit’ waarmee ontwikkelaars, bouwpartijen en overheden al aan het begin van een proces letterlijk 'water’ als partner aan tafel zetten. Rocco Verdult verbeeldt bestaande waterinitiatieven in Playmobile-settings en maakt hiermee het vraagstuk over regeneratief watergebruik (het herstellen van (afval)water en zo opnieuw gebruiken) bespreekbaar. Zoals Rocco het zelf zegt: “Van regen negeren naar regenereren.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Embassy of Water op worlddesignembassies.com.

Contact Brabant Doet Wat

Waterwelzijn: al vanaf de WC-pot