Ongeveer twee jaar geleden is er besloten om duurzaamheid structureel en uniform mee te nemen in onze aanbestedingen, en hierbij ook innovatieve oplossingen te stimuleren.

Rol van de provincie

De provincie Noord-Brabant gunt op duurzaamheid: Standaard gunnen we voor een belangrijk deel op kwaliteit. Duurzaamheid telt hierin voor 50% mee. Hierbij wordt er gekeken naar de laagste CO2-footprint en naar de risicobeheersing bij toepassing van innovaties. Bovendien passen we passen instrumenten toe op het gebied van duurzaamheid, zoals instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW.

Resultaten

Concrete effecten hiervan zijn dat het kan leiden tot interessante duurzame oplossingen en innovaties in projecten, zoals:

  • Bij een aantal recente projecten (bijvoorbeeld N639 Baarle – Breda en N605 Randweg Boekel) is gebleken dat een CO2-reductie voor aanleg, onderhoud en sloop tussen de 65% en 75% ten opzichte van onze referentie footprint haalbaar is.
  • We hebben gezien dat om innovaties mogelijk te maken we meer eisen vrij moeten laten. Meestal kiezen we voor een contract waarbij de aannemer zelf het ontwerp uitwerkt en waarbij we aangeven wat we aan functies of prestaties verwachten. Vrijheid bieden is daarin goed mogelijk. Dit is onder meer gebeurt bij de N605 Gemert Noord-Om waar 3 wereldprimeurs gerealiseerd zijn: de eerste 3d-geprinte fietsbrug, de eerste inschoven rotonde en de op dat moment grootste composiet fietsbrug.
  • Om CO2-reductie te bereiken worden in alle projecten transportbewegingen geoptimaliseerd, duurzamere brandstoffen gebruikt (bijvoorbeeld biodiesel), wordt asfalt op lagere temperaturen aangebracht (bijvoorbeeld op de N605 Gemert Noord-Om en de N69), biobased toepassingen en toevoegingen gekozen (o.a. N639 Baarle – Breda en N69) en wordt gezocht naar lokale (MKB-)partijen om een bijdrage te leveren. Bij de N629 Oosterhout Dongen komen de prefab betonliggers bijvoorbeeld van de dichtbijgelegen betonfabriek in Oosterhout-Noord (hemelsbreed 3 km van het werk). Met het sturen op CO2-reductie stimuleren we zo de Brabantse economie.

Website

Contact Brabant Doet Wat

Provincie Noord-Brabant prolongeert titel meest duurzame publieke opdrachtgever