Rol provincie

Samenwerking tussen provincie en de drie Brabantse Omgevingsdiensten t.a.v. data-analyse en datascience.

Resultaten

Gebruik van digitale checklists en dashboards voor een betere informatiepositie en analysemogelijkheden, zoals Dashboard informatieplicht energie en dashboard toezicht veehouderijen.

Contact Brabant Doet Wat

Het Brabants OmgevingsDatalab (BOD)