De alliantie maakt zich sterkt voor statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes omdat deze vaak in het zwerfafval worden aangetroffen. Met statiegeld is de verwachting dat er fors minder van deze flesjes en blikjes op straat en in de natuur terecht komt. 

Rol van de provincie

Op 30 januari 2018 hebben Gedeputeerde Staten (of: de provincie Noord-Brabant) het besluit genomen om zich hierbij aan te sluiten. De provincie Noord-Brabant was daarmee de eerste provincie die zich aansloot. 

Resultaten

In 2018 heeft de Nederlandse overheid afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat het aantal kleine plastic flesjes wat in het milieu verdween met 70-90% af te laten nemen. Als dat niet behaald zou worden, zou er statiegeld voor deze flesjes ingevoerd worden. In april 2020 heeft de Nederlandse overheid bekend gemaakt om per 1 juli 2021 statiegeld op kleine PET-flesjes in te voeren. Voor blikjes is de afspraak gemaakt dat het aandeel hiervan in zwerfafval in het najaar van 201 met 70-90% afgenomen moet zijn. Lukt dat niet, dan wordt hierop ook statiegeld ingevoerd. Daarover wordt in het najaar van 2021 besloten. 

Website

Contact Brabant Doet Wat

Statiegeldalliantie