Deze video gaat over Windenergie A16
Mediaspeler laden...

Rol provincie

De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen voor een gecoördineerde aanpak van de windparken in de A16 zone. Dit om ervoor te zorgen dat de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden en om ervoor te zorgen dat alle betrokken gelijk behandeld worden, onafhankelijk van de locatie en de gemeentegrenzen. 

Resultaten

Een hecht samenwerkingsverband tussen provincie en gemeenten dat ook nu de locaties voor de windmolens vastgesteld zijn, doorgezet wordt. Doel? Gezamenlijk vormgeven van de lokale energietransitie. Doordat 25% van de windmolens in lokaal eigendom is, kan geinvesteerd worden in lokale energieprojecten die gericht zijn op het besparen van energie en het schoon opwekken van energie. Lokale energiestichtingen en dorps- en wijkraden zijn betrokken bij het verder helpen van lokale projecten. 

Website

Contact Brabant Doet Wat

Windenergie A16