Rol provincie

De provincie subsidieert het Duurzaamheidsloket.

Resultaten

De activiteiten van het Duurzaamheidsloket zijn gebaseerd op de resultaten van een pilot die als doel had 50 accommodaties te verduurzamen. Ondertussen meldden zich al meer dan 100 sportverenigingen aan bij SSNB voor kosteloze begeleiding naar een duurzame accommodatie. 

Website


Contact Brabant Doet Wat

Duurzaamheidsloket Sport