Rol provincie

De provincie Noord-Brabant benut sinds 2017 deze landelijke dag van de duurzaamheid om aandacht te besteden aan duurzaamheid. Vooralsnog is dit gericht geweest op de interne organisatie, met de intentie dit op termijn uit te kunnen breiden naar (samenwerking met) externe partijen. Vanaf 2020 valt de dag van de duurzaamheid binnen de Nationale Klimaatweken. Vanuit de provincie geven we hier met “Brabant doet wat” invulling aan.

Resultaten

Bewustwording van het belang van duurzaamheid en kennisdeling.

Contact Brabant Doet Wat

Dag van de Duurzaamheid