Er zijn wettelijke afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit rapport is de basis voor het interne gesprek over het verduurzamen van de provinciale bedrijfsvoering. De provincie zet in om binnen een bestuurlijk verantwoorde snelheid de CO2-uitstoot te verminderen: hoeveel en wanneer kan met dit inzicht bepaald worden.

Rol provincie

In het licht van het klimaatverdrag van Parijs en de nationale klimaatwet moet in Nederland, en ook in Brabant, de uitstoot van CO2 gereduceerd worden. Ook de provincie Noord-Brabant heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen. Om deze reden hebben we de voetafdruk van de provinciale bedrijfsvoering in beeld gebracht. 

Resultaten

De provincie heeft voor het eerst onderzoek gedaan naar de CO2-voetafdruk van haar bedrijfsvoering. De uitstoot in 2018 was ruim 25 duizend ton CO2. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 1230 huishoudens. Om deze hoeveelheid CO2 op te nemen, is een bos van 2 duizend hectare nodig, dat is 10 keer de oppervlakte van het Bossche Broek. Zonder de infrastructurele werken en het beheer en onderhoud van wegen komt de uitstoot op 7 duizend ton. Dat is evenveel als de uitstoot van 337 huishoudens.

De provincie wil op een structurele en marktconforme wijze de CO2-uitstoot van haar eigen activiteiten in beeld brengen. Denk hierbij aan het vervoer, inkoop, afval of energieverbruik. Een adviesbureau op gebied van duurzaamheid heeft de gehele ambtelijke organisatie in kaart gebracht en de CO2-voetafdruk van 2018 bepaald. Een CO2-voetafdruk geeft inzicht in de verschillende bronnen en de daarbij behorende uitstoot. De voetafdruk maakt het formuleren van maatregelen met hun mogelijke impact mogelijk.

Er zijn wettelijke afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit rapport is de basis voor het interne gesprek over het verduurzamen van de provinciale bedrijfsvoering. De provincie zet in om binnen een bestuurlijk verantwoorde snelheid de CO2-uitstoot te verminderen: hoeveel en wanneer kan met dit inzicht bepaald worden.

Zie ook: https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/duurzaamheid  

Contact Brabant Doet Wat

CO2-Voetafdruk