Deze video gaat over Brabant geeft Energie

Goede initiatieven, ideeën en projecten die er al zijn, helpen we vooruit. Door kennis en ervaring te delen, geld beschikbaar te stellen of bereikbaar te maken en door mensen, bedrijven en overheden aan elkaar te koppelen. Het wiel opnieuw uitvinden of van bovenaf verzinnen wat Brabanders moeten doen, is niet de bedoeling. Integendeel; de kracht van wat er in Noord-Brabant gebeurt, zetten we in om de energietransitie te versnellen en als het even kan zelfs koploper te worden.  

Rol provincie

Op basis van een gezamenlijke prioritering steunt en versnelt Brabant geeft Energie het werk vanuit de Provincie en andere overheden. In samenwerking met de provinciale organisatie verbinden we partijen en zorgen we voor opschaling en communicatie. Dit betekent dat we veel verschillende initiatieven ondersteunen die in Brabant ontstaan. Soms met contacten met bedrijven die aan hetzelfde onderwerp werken. Soms met wetenschappers. Soms met beleid van de provincie of gemeenten. Altijd op basis van de concrete vraag. Zodat we een hulpmotor zijn voor tientallen initiatieven in Brabant. Initiatieven die met onze steun groter en sterker worden. Tot 2024 heeft Brabant geeft Energie subsidie gekregen van de Provincie. 

Resultaten

Om de energietransitie te versnellen, zetten we in op verschillende routes, die samen het verschil maken:

  • Het vergroten van de zichtbaarheid: laten zien wat er in Brabant al gebeurt.
  • Brabanders uitdagen via challenges.
  • Initiatieven en bedrijven ondersteunen, verbinden en begeleiden.

We richten ons zowel op lokale initiatieven, die van onderop gevoed worden, als op grotere ondernemingen die veel impact hebben. Vanaf 2018 tot nu hebben we zichtbaarheid gecreëerd via onze websites, op alle social media-kanalen, meerdere bijeenkomsten en netwerken opgezet en georganiseerd, meerdere challenges ondersteund en ruim 45 initiatieven ondersteund met kennis, netwerk en/of investeringen.Enkele mooie voorbeelden zijn het versnellen van Samen Slim Rijden van OnzeAuto, het verduurzamen van scholen door Stichting Schooldakrevolutie en de VerduurSamen Challenge, de esthetische, energieopwekkende en circulaire geveloplossing van Solarix, het collectief opwekken van duurzame energie op bedrijfsterreinen door Scholt Energy Services B.V. en Solar Valley Holding B.V. en Stichting Duurzaam Riel Goirle, Opgewekt Drimmelen en Duurzame Energie Haaren die aan de slag gaan met verschillende duurzame opwekprojecten. 

Links

Contact Brabant Doet Wat

Brabant geeft Energie