Rol provincie

De opgave van de transitie is groot, daarom bouwt en verstevigt de provincie een netwerk van kennisinstellingen, bedrijven en industrie, en andere regio’s en landen; zet zich in voor betere wet- en regelgeving en verleent in 2019 financiële steun aan 5 tot 10 innovatieprojecten. 

Resultaten

Op dit moment participeert de AEO in 7 projecten waaronder Metal Power en DENS. Onder deze projecten en start-ups zitten enkele veelbelovende bedrijven die met hun technieken van grote betekenis kunnen zijn voor de energietransitie.

Contact Brabant Doet Wat

Alliantie Energie Opslag