3 veiligheidsregio's in Brabant

Risico's beperken

Brabant werkt aan verkleining van veiligheidsrisico's die ontstaan door bijvoorbeeld het vervoer van gevaarlijke stoffen of de opslag van vuurwerk. Bij de uitvoering van het Brabantse omgevingsveiligheidsprogramma voert de provincie de regie.

3 Regio's

De 3 Brabantse omgevingsdiensten en veiligheidsregio's werken samen met andere overheden aan het verbeteren van de veiligheid in Brabant. Zij doen dit in 3 regio's: Brabant Noord, Brabant-Zuidoost en Midden- en West-Brabant. Lees meer over het Landelijke programma voor omgevingsveiligheid.