Deze video gaat over Econoom John Fullerton
In zijn verhaal nam Fullerton ons mee in zijn zoektocht naar een regeneratieve economie, waarbij alle economische activiteiten een positieve sociale en ecologisch impact hebben. Zo’n economie is toekomstbestendig en draagt bij aan brede welvaart voor iedereen. Ook lichtte hij toe hoe initiatieven als het Brabant Outcomes Fund stappen zijn op de weg daar naartoe.

Contact

Econoom John Fullerton